Petter Magnusson

Board Member, CEO Klippan Yllefabrik AB

VD för Klippan Textil AB där dotterbolagen Klippan Yllefabrik AB och SIA Klippan Saule ingår.
Utbildning: Ekonomie Magister från Lunds Universitet.